May 29, 2022

Category - Walls of Sports project

Projekt Tomáša Rafu “Športové múry 2013”, ktorý zastrešuje občianske združenie Truc sphérique, je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.
Tomáš Rafa’s “Sport Walls 2013” project executed by Truc sphérique NGO is supported by Iceland, Liechtenstein and Norway through Active Citizenship and Inclusion programme facilitated by Ekopolis Foundation in cooperation with Foundation for Children of Slovakia and SOCIA – Foundation for social changes.

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.