New Nationalism

Tomas Rafa's (Rafavideoart) documentary film archive
Loading images...

Painting workshop with Roma kids 2015


Tomas Rafa: Painting workshop canvas Secovce 2015Tomas Rafa: Painting workshop canvas Secovce 2015Tomas Rafa: Painting workshop canvas Secovce 2015Tomas Rafa: Painting workshop canvas Secovce 2015
Združenie Art Aktivista zrealizovalo Letný maliarsky workshop pre deti z rómskej osady v Sečovciach na východe Slovenska. V priebehu dvoch týždňov spolupracovali výtvarníci, dobrovoľníci a aktivisti Združenia Art Aktivista s deťmi zo sociálne vylúčených skupín na dvoch maliarskych projektoch priamo v osade.

Výsledkom bolo pomaľovanie obrovského plátna s rozmermi 10 x 10 metrov, ktoré sa následne v rámci vernisáže umiestnilo na priečelie bytovky v osade. Na maľovaní plátna sa zúčastnilo okolo tridsať detí, ktoré prejavili svoj talent a vytvorili spoločné dielo na tému „Môj vysnívaný dom“.

Proces letného maliarského workshopu ďalej pokračoval revitalizáciou zanedbaných spoločných priestorov bytovky jej samotnými obyvateľmi. S rekonštrukciou omietky vchodu pomohli miestni rómski študenti – murári. K vymaľovaniu priestorov sa pridali aj deti s rodinami z uvedenej bytovky.

Tagged as: , , , ,

Comments